Περικαρδιακές Κύστεις
Φωτογρ. 1-3: Περικαρδιακό Εκκόλπωμα (25-χρονος μη-καπνιστής).

Φωτογ. 4-7: Τρεις συρρέουσες περικαρδιακές κύστεις (68-χρονη καπνίστρια)
pericardialcyst01.jpg

1.ΚΙΤΡΙΝΑ: Περικαρδιακό Εκκόλπωμα. ΠΡΑΣΙΝΟ: Φρενικό νεύρο. ΜΠΛΕ: Περικάρδιο. ΓΑΛΑΖΙΟ: Πνευμονικός ΔΚΛ. ΜΩΒ/ΛΕΥΚΑ: διάφραγμα

pericardialcyst02.jpg

2.Παρασκεύασμα εκταμέντος Περικαρδιακού Εκκολπώματος. ΜΠΛΕ: αυχένας επικοινωνίας του με Περικαρδιακή Κοιλότητα

pericardialcyst03.jpg

3.Εναπομείναν Έλλειμμα μετά από την εκτομή Περικαρδιακού Εκκολπώματος

pericardialcyst04.jpg

4.Παρασκεύασμα εκταμείσας δίχωρης Περικαρδιακής Κύστεως (2 Κύστεις μαζί, συρρέουσες)

pericardialcyst05.jpg

5.Το ίδιο χειρουργικό παρασκεύασμα (Περικαρδιακή κύστη, δίχωρη)

pericardialcyst06.jpg

6. 3η Περικαρδ. κύστη (ΜΠΛΕ), σε επαφή με Φρενικό νεύρο (ΠΡΑΣΙΝΑ). ΙΩΔΗ: κοίτη εκταμείσας μεγάλης, δίχωρης Κύστεως

pericardialcyst07.jpg

7. ΠΡΑΣΙΝΑ: φρενικό νεύρο. ΙΩΔΗ βέλη: κοίτες των 3 εκταμεισών Περικαρδιακών κύστεων