Περικαρδιακές Κύστεις

4.Παρασκεύασμα εκταμείσας δίχωρης Περικαρδιακής Κύστεως (2 Κύστεις μαζί, συρρέουσες)

4.Παρασκεύασμα εκταμείσας δίχωρης Περικαρδιακής Κύστεως (2 Κύστεις μαζί, συρρέουσες)