Περικαρδιακές Κύστεις

3.Εναπομείναν Έλλειμμα μετά από την εκτομή Περικαρδιακού Εκκολπώματος

3.Εναπομείναν Έλλειμμα μετά από την εκτομή Περικαρδιακού Εκκολπώματος