Περικαρδιακές Κύστεις

2.Παρασκεύασμα εκταμέντος Περικαρδιακού Εκκολπώματος. ΜΠΛΕ: αυχένας επικοινωνίας του με Περικαρδιακή Κοιλότητα

2.Παρασκεύασμα εκταμέντος Περικαρδιακού Εκκολπώματος. ΜΠΛΕ: αυχένας επικοινωνίας του με Περικαρδιακή Κοιλότητα