Περικαρδιακές Κύστεις

1.ΚΙΤΡΙΝΑ: Περικαρδιακό Εκκόλπωμα. ΠΡΑΣΙΝΟ: Φρενικό νεύρο. ΜΠΛΕ: Περικάρδιο. ΓΑΛΑΖΙΟ: Πνευμονικός ΔΚΛ. ΜΩΒ/ΛΕΥΚΑ: διάφραγμα

1.ΚΙΤΡΙΝΑ: Περικαρδιακό Εκκόλπωμα. ΠΡΑΣΙΝΟ: Φρενικό νεύρο. ΜΠΛΕ: Περικάρδιο. ΓΑΛΑΖΙΟ: Πνευμονικός ΔΚΛ. ΜΩΒ/ΛΕΥΚΑ: διάφραγμα