Περικαρδιακές Κύστεις

5.Το ίδιο χειρουργικό παρασκεύασμα (Περικαρδιακή κύστη, δίχωρη)

5.Το ίδιο χειρουργικό παρασκεύασμα (Περικαρδιακή κύστη, δίχωρη)