Περικαρδιακές Κύστεις

6. 3η Περικαρδ. κύστη (ΜΠΛΕ), σε επαφή με Φρενικό νεύρο (ΠΡΑΣΙΝΑ). ΙΩΔΗ: κοίτη εκταμείσας μεγάλης, δίχωρης Κύστεως

6. 3η Περικαρδ. κύστη (ΜΠΛΕ), σε επαφή με Φρενικό νεύρο (ΠΡΑΣΙΝΑ). ΙΩΔΗ: κοίτη εκταμείσας μεγάλης, δίχωρης Κύστεως