Περικαρδιακές Κύστεις

7. ΠΡΑΣΙΝΑ: φρενικό νεύρο. ΙΩΔΗ βέλη: κοίτες των 3 εκταμεισών Περικαρδιακών κύστεων

7. ΠΡΑΣΙΝΑ: φρενικό  νεύρο. ΙΩΔΗ βέλη: κοίτες των 3 εκταμεισών Περικαρδιακών κύστεων