Φωτογραφία του Ιωάννη Χ. Παπαχρήστου
Ιατρόσημο - ράβδος Ασκληπιού

Ποιότητα παρεχομένων Υπηρεσιών :

Ταχεία μετεγχειρητική ανάρρωση

Χάρη στην Επιμελή εγχειρητική τεχνική, αλλά και στην γενικότερη αντιμετώπιση του χειρουργημένου ασθενούς (μοντέρνα, σύγχρονη και συνολική), συνήθως επιτυγχάνεται:
 • Ταχεία ανάρρωση με βραχύτατη διάρκεια νοσηλείας (περίπου 7-8 ημέρες μετά από θωρακοτομή για [Δι-] Λοβεκτομές, Πνευμονεκτομές)
 • Παράκαμψη / πλήρης Αποφυγή νοσηλείας του χειρουργημένου ασθενούς σε ΜΕΘ ή ‘Μονάδα Εντατικής Θεραπείας’ (“Fast track” recovery), με Σημαντικά Πλεονεκτήματα για θωρακοχειρουργικούς ασθενείς
 • Άμεση και Αυθημερόν Κινητοποίηση του ασθενούς (μέσα στο ίδιο 24ωρο που τελέσθηκε η θωρακοχειρουργική επέμβαση)
 • Σίτιση του ασθενούς από το στόμα άμεση και Αυθημερόν (μέσα στο ίδιο 24ωρο που τελέσθηκε η θωρακοχειρουργική επέμβαση, Όχι όμως σε επεμβάσεις Οισοφάγου)
 • Επίτευξη του Εγχειρητικού Στόχου μέσα από θωρακοτομή 'περιορισμένη', συχνά μάλιστα μέσα από θωρακοτομή 'mini'
 • Πολύ καλό επίπεδο ελέγχου μετεγχειρητικού πόνου (συνδυασμός μεθόδων)
 • Σημαντικός περιορισμός του κόστους νοσηλείας, εφόσον πράγματι επιτευχθεί Βραχεία διάρκεια Νοσηλείας Χωρίς καθόλου ανάγκη ΜΕΘ.
εικονίδιο γιατρού με συνταγολόγιο

Ιατρική Τεκμηρίωση:

Σύμφωνα με τις σύγχρονες, διεθνείς Υψηλές Προδιαγραφές Ιατρικής Τεκμηρίωσης, χορηγούνται λεπτομερή Ενημερωτικά Ιατρικά Έγγραφα (επιπρόσθετα του τυπικού “Εξιτηρίου”) σε κάθε ασθενή που υποβλήθηκε σε θωρακοχειρουργική επέμβαση
 • “Έκθεση Νοσηλείας” λεπτομερής και δομημένη σε παραγράφους με αναλυτικά:
  • Πλήρες Ιστορικό
  • Προεγχειρητικά Ευρήματα
  • Χειρ/κή Επέμβαση
  • Μετεγχειρητική Πορεία
  • Ιστοπαθολογικά Πορίσματα
  • Διάγνωση Εξιτηρίου, Αληθή - Ειλικρινή, κωδικοποιημένη κατά ICD–10
  • Έκβαση
  • Μετεγχειρητικές Οδηγίες
 • “Πρακτικό Χειρουργείου” λεπτομερές και δομημένο σε παραγράφους με αναλυτικά:
  • την Ένδειξη για τέλεση χειρ/κής Επέμβασης
  • Λεπτομερή Εγχειρητικά δεδομένα

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

🇬🇷 Μενού ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ σελίδων ιστότοπου :

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

Ευχαριστώ που επισκεφθήκατε αυτόν εδώ τον Ιατρικό μου ιστότοπο ( θωρακοχειρουργικό ).

Το κύριο Μενού είναι οριζόντιο και βρίσκεται επάνω–κεντρικά. Μπορείτε να αποκαλύψετε ένα επιπρόσθετο, βοηθητικό Μενού για Όλες τις Ελληνικές σελίδες του ιστότοπου, πατώντας το σύμβολο ΣΥΝ  τέρμα επάνω–δεξιά.

Ίσως θέλετε να δείτε τον Συγγραφικό ιστότοπο – βιβλία μου

Μπορείτε να μού στείλετε email συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας