Φωτογραφία του Ιωάννη Χ. Παπαχρήστου
Ιατρόσημο - ράβδος Ασκληπιού

Επιστημονικό Έργο :

I. Βιβλία

εικονίδιο βιβλίων
 1. Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος (foreword by / πρόλογος υπό: Peter Goldstraw). The Right To The Truth: For families and friends of patients with cancer. Στην Αγγλική – in English :
  • Έντυπη έκδοση :
   Μαλακό εξώφυλλο / paperback, ISBN 978-1977834744, Έκδ. CreateSpace Independent Publishing Platform ( Charleston, South Carolina, ΗΠΑ ), 26/10/2017.
   Παγκόσμια
   κυκλοφορία / διάθεση μέσω καταστημάτων Amazon, δικτύου Ingram και βιβλιοθηκών ΗΠΑ.
  • Ηλεκτρονική έκδοση ( ebook ) :

   Kindle edition ISBN 978–618–83380–0–5, κατατεθέν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (αρ. απόδειξης 98570 & 98576 / 19.9.2017) και στο US Copyright Office ( Registration Number TXu 2–062–020, 15/9/2017 ). Παγκόσμια διάθεση μέσω ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων Amazon. Eκδ.: Ι.Χ. Παπαχρήστος, Θεσσαλονίκη, 26/10/2017

   ePub edition ISBN 978-618-83380-1-2, κατατεθέν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (αρ. 100473 / 21.12.2017 & 100496 / 22.12.2017). Παγκόσμια διάθεση μέσω ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων Apple Books σε 51 χώρες. Eκδ.: Ι.Χ. Παπαχρήστος, Θεσσαλονίκη, 25/01/2018
 2. Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος. Δικαίωμα στην Αλήθεια. Για Συγγενείς – Φίλους ασθενών με καρκίνο. Στην Ελληνική, ebook (ηλεκτρονικό βιβλίο), ISBN 978-960-93-8208-3, κατατεθέν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (αρ. 88965 & 88969 / 15.6.2016) και στο US Copyright Office (Registration Number TX 8–513–706, 01/02/2018). Eκδ.: Ι.Χ. Παπαχρήστος, Θεσσαλονίκη, 2016.
 3. Ioannis C. Papachristos. Differential Clinical Significance of Medical Information: Mathematical Expression of it Needed. Στην Αγγλική ‑ in English, ebook (ηλεκτρονικό βιβλίο), ISBN 978-960-93-7835-2, κατατεθέν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (αρ. 86461 / 18.02.2016 & αρ. 86757 / 26.02.2016). Eκδ.: Ι.Χ. Παπαχρήστος, Θεσσαλονίκη, 2016.
 4. Ιωάννης Χ. Παπαχρήστος. Διαφορική Κλινική Σημαντικότητα Ιατρικής Πληροφορίας. Ανάγκη Μαθηματικής έκφρασης αυτής. Στην Ελληνική, ebook (ηλεκτρονικό βιβλίο), ISBN 978-960-93-7847-5, κατατεθέν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (αρ. 86461 / 18.02.2016 & αρ. 86757 / 26.02.2016). Eκδ.: Ι.Χ. Παπαχρήστος, Θεσσαλονίκη, 2016.

II. Άλλες Δημοσιεύσεις

εικονίδιο επιστημονικών άρθρων, δημοσιευθέντων
 1. Παπαχρήστος ΙΧ, Ανδριανόπουλος ΗΓ. Ρήξη του δεξιού ημιδιαφράγματος. Ανακοίνωση περιπτώσεως . Ιατρική 1992; 62(6): 612-615
 2. Dosios T, Papachristos IC, Chrysicopoulos H. MR Imaging of the blunt traumatic rupture of the right hemidiaphragm . Eur J Cardiothorac Surg 1993; 7(10): 553-554
  Journal Impact Factor = 2,674 (2012)
 3. Χρυσοσπάθη Σ, Ανυφαντάκη Μ, Παπαχρήστος Ι, Γουγουλάκης Α. Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες χορήγησης χημειοθεραπευτικών . Ιατρικό Περισκόπιο 1993; 1(2): 27-29
 4. Papachristos IC, Jilaihawi ANA, Prakash D. Results with radical resection in the management of malignant mesothelioma . In: Proceedings of 2nd International Congress on Lung Cancer, ed. Monduzzi Editore, Bologna, Italy, 1996, pp.685-688
 5. Liapis C, Papavassiliou V, Verykokos C, Papachristos J, Ionidis C, Evangelidakis E, Gougoulakis A, Kavantzas N, Agapitos E, Savaris M, Sechas M. Composition of carotid plaque as a predictor of outcome of carotid endarterectomy . Br J Surg 1997; 84 (Suppl 2): 164. DOI: 10.1002/bjs.1800841402
  Journal Impact Factor = 4,839 (2012)
 6. Papachristos IC, Laoutides G, Papaefthimiou O, Andrianopoulos EG. Gigantic primary lipoma of the diaphragm presenting with respiratory failure . Eur J Cardiothorac Surg 1998; 13: 609-611Journal Impact Factor = 2,674 (2012)
  Journal Impact Factor = 2,674 (2012)
 7. Andrianopoulos EG, Lautidis G, Kormas P, Karameris A, Papachristos I. Ten-year experience with Benign Rib Tumors . Balkan Military Medical Review 1998; 1(2): 163–8
 8. Andrianopoulos EG, Laoutides G, Papachristos I, Papaefthimiou O. Salmonella Osteomyelitis of the Rib: a Case Report . Scand Cardiovasc J 1998; 32: 181–2
  Journal Impact Factor = 0,819 (2012)
 9. Andrianopoulos EG, Lautidis G, Kormas P, Karameris A, Lahanis S, Papachristos I, Kaselouris C, Argyropoulos A. Tumors of the ribs: experience with 47 cases . Eur J Cardiothorac Surg 1999 May;13(5): 609-611
  Journal Impact Factor = 2,674 (2012)
 10. Τιτόπουλος Η, Παπαχρήστος Ι, Ζαραμπούκας Θ, Δημητριάδου Β. Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Κακοήθους Μεσοθηλιώματος του Υπεζωκότα . Γαληνός 2000; 42 (1): 74-80
 11. Bonde P, Papachristos I, mcCraith A, Kelly B, Wilson C, McGuigan JA, McManus K. Sputum retention after lung operation: prospective, randomized trial shows superiority of pro phylactic minitracheostomy in high-risk patients . Ann Thorac Surg 2002 Jul; 74 (1): 196-202; discussion 202-203
  Journal Impact Factor = 3,454 (2012)
 12. Κατσούλης Κ, Παπαχρήστος Ι, Ζαραμπούκας Θ, Κοντακιώτης Θ, Ναλμπάντης Α. Μεταστατικό Παραγαγγλίωμα πνεύμονος σε συνδυασμό με in situ βρογχογενές καρκίνωμα. Πνεύμων 2003; 16 (1): 86-90
 13. Guillem P, Papachristos I, Peillon C, Triboulet J-P. Etilefrine use in the management of post-operative chyle leaks in thoracic surgery . Interact Cardiovasc Thorac Surg 2004; 3 (1): 156–160
  Journal Impact Factor = 1,112 (2012)
 14. Μελίτας Κ, Μηλιάς Σ, Παπαχρήστος Ι, Μολυβάς Ε. Ασβεστοποιούμενος ινώδης ψευδο-όγκος Υπεζωκότα . Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής 2004; 18 (S.9): 194
 15. Σ. Μηλιάς, Ν. Μανωλάκογλου, Κ. Κατσούλης, Ι. Παπαχρήστος, Α. Ναλμπάντης, Ε. Μολυβάς, Θεόδωρος Κοντακιώτης. Περίπτωση βλεννοεπιδερμοειδούς καρκινώματος πνεύμονα: βρογχοσκοπικά ευρήματα αναλόγων περιστατικών την τελευταία δεκαετία, στη Βόρεια Ελλάδα. Πνεύμων 2006, 19(4): 91-94.
 16. Miliaras D, Meditskou S, Kelekis A, Papachristos I. Human pulmonary Dirofilariasis; one more case in Greece suggests that Dirofilaria is a rather common cause of coin lesions in the lungs in endemic areas of Europe. Int J Immunopathol Pharmacol 2010 Jan-Mar; 23(1):345-348
  Journal Impact Factor = 2,991 (2012)
 17. G Chatzoulis, I C Papachristos, G Svarnas, I Katsiadramis, K Kalioras, A Mparpagiannis, V Makrakis, D Farmakis, D Leledi, D Karapiperis. Septic Shock with tension Fecothorax due to perforation of a strangulated intrathoracic colon, as a delayed presentation of a gunshot diaphragmatic rupture . Balkan Military Medical Review 2013 Jun; 16(Suppl.): 246-247
 18. Chatzoulis G, Papachristos IC, Daliakopoulos SI, Chatzoulis K, Lampridis S, Svarnas G, Katsiadramis I. Septic shock with tension fecothorax as a delayed presentation of a gunshot diaphragmatic rupture . J Thorac Dis 2013 Oct; 5(5): E195-E198; doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.08.63
 19. Μaria Kipourou, Ioannis Papachristos, Konstantinos Katsoulis. A Solitary Pulmonary Nodule of Unexpected Etiology. Arch Bronconeumol 2017; 53: 7

  In Spanish, too:
  Nódulo pulmonar solitario de etiología inesperada. Archivos de Bronconeumología, July 2017 issue: Vol. 53, number 7.

III. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

εικονίδιο ομιλητή, που δίνει διάλεξη σε βήμα
 1. Λιάπης Χ, Βερύκοκος Χ, Παπαχρήστος ΙΧ, Γουγουλάκης Α, Σέχας Μ. Όγκοι καρωτιδικού σωματίου - χειρουργική αντιμετώπιση . XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ, Αθήνα 1-5 Νοε 1992
 2. Χρυσοσπάθη Σ, Παπαχρήστος ΙΧ, Γουγουλάκης Α. Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες χορήγησης χημειοθεραπευτικών . 14ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 29 Οκτ - 1 Νοε 1992
 3. Papachristos IC, McLay ALC, Jilaihawi ANA, Prakash D. Experience of the Surgical Treatment of Bronchoalveolar Carcinoma . Summer Meeting of the SCOTTISH THORACIC SOCIETY, Dunkeld, Scotland,UK, 23 June 1994
 4. Papachristos IC, Tan KK, Davidson G, Jilaihawi ANA, Prakash D. Encouraging results with radical resection in the management of malignant mesothelioma . 1996 Annual Meeting SOCIETY OF CARDIOTHORACIC SURGEONS OF GREAT BRITAIN AND IRELAND. Llandudno, Wales, UK, 20 - 22 March 1996
 5. Prakash D, Papachristos I, Jilaihawi ANA. Malignant mesothelioma - Diagnostic and therapeutic dilemmas . 8th Overseas Meeting of THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF EDINBURGH Jointly with THE COLLEGE OF SURGEONS OF HONG KONG, Hong Kong, 28 October 1996
 6. Papachristos IC, Jilaihawi ANA, Prakash D. Results with radical resection in the management of malignant mesothelioma . 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON LUNG CANCER, Crete, Greece 9 - 13 November 1996
 7. Λιάπης Χ, Παπαβασιλείου Β, Κουμάκης Κ, Βερύκοκος Χ, Παπαχρήστος Ι, Ιωνίδης Ι, Γουγουλάκης Α, Καβαντζάς Ν, Αγαπητός Ε, Δάβαρης Π, Σέχας Μ. Ανάλυση συστατικών αθηρωματικής πλάκας καρωτίδων και νευρολογική κατάσταση ασθενών . 4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Αθήνα 25 Ιαν 1997
 8. Liapis C, Papavassiliou V, Verykokos C, Papachristos J, Ionidis C, Evangelidakis E, Gougoulakis A, Kavantzas N, Agapitos E, Savaris M, Sechas M. Composition of carotid plaque as a predictor of outcome of carotid endarterectomy . 7th EUROPEAN CONGRESS OF SURGERY, Athens 3-7 June 1997
 9. Λιάπης Χ, Παπαβασιλείου Β, Κουμάνης Κ, Βερύκοκος Χ, Παπαχρήστος Ι, Ιωαννίδης Ι, Γουγουλάκης Α, Καβαντζάς Ν, Αγαπητός Ε, Δάβαρης Π, Σέχας Μ. Μορφολογία της αθηρωματικής πλάκας των καρωτίδων και προεγχειρητική νευρολογική συμπτωματολογία . 3ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη 27 Ιουν - 2 Ιουλ 1997
 10. McManus K, Papachristos I, Mills M, McGuigan J. Prophylactic elective minitracheostomy prevents sputum retention following lung surgery in high risk patients: preliminary results of a prospective randomised trial . Meeting of the IRISH THORACIC SOCIETY, Cork, Ireland, 14-15 November 1997
 11. Andrianopoulos E, Lautides G, Kormas P, Karameris A, Papachristos I. Ten-year experience with benign rib hyperplasias . 3rd Congress of BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, Athens, Greece, May 10–13, 1998
 12. Παπαχρήστος Ι, Καστρήσιος Γ, Βαρβατσούλης Π, Κίτσιου Α, Χατζηπαντελής Σ, Γούρμος Κ, Τραμπάκλος Α. Ανοικτές Κακώσεις Θώρακος: 97 περιπτώσεις . XΧI ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Αθήνα 13-17 Νοε 1998
 13. Παπαχρήστος Ι, Γούρμος Κ, Καστρήσιος Γ, Βαρβατσούλης Π, Κίτσιου Α, Χατζηπαντελής Σ, Τραμπάκλος Α. Αυτόματος Πνευμοθώρακας: Αύξηση Νοσηρότητας ;   
  XΧI ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Αθήνα 13-17 Νοε 1998
 14. Καστρήσιος Γ, Παπαχρήστος Ι, Βαρβατσούλης Π, Κίτσιου Α, Χατζηπαντελής Σ, Γούρμος Κ, Τραμπάκλος Α. Τραύματα Καρδιας . XΧI ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, Αθήνα 13-17 Νοε 1998
 15. Παπαχρήστος Ι, Καστρήσιος Γ, Γαλάνης Σ, Κορμάς Π, Γούρμος Κ, Ανδριανόπουλος Η, Τραμπάκλος Α. Θωρακικά Τραύματα από Πυροβόλα Όπλα . 17ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 11-14 Νοε 1998
 16. Παπαχρήστος Ι, Παππάς Π, Καστρήσιος Γ, Χατζηπαντελής Σ, Γούρμος Κ, Τραμπάκλος Α. Αυτόματος Πνευμοθώρακας: 349 περιπτώσεις . 17ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 11-14 Νοε 1998
 17. Πανούσης Π, Παππάς Π, Τσόλιας Κ, Αντωνίου Ι, Παπαχαραλάμπους Γ, Τζιώγιος Κ, Μουστόγιαννης Π, Παπαχρήστος Ι, Ανδρικόπουλος Β. Μείωση της ποσότητας του μεταγγιζόμενου αίματος στις επεμβάσεις της κοιλιακής αορτής με τη χρήση μεθόδων αυτόλογης μετάγγισης . 17ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 11-14 Νοε 1998
 18. I. C. Papachristos, P. Kormas, G. Laoutides, E. G. Andrianopoulos, A. Trampaklos. Management of Gunshot Thoracic Injuries . 4th Congress of BALKAN MILITARY MEDICAL COMMITTEE, Bucharest, June 6-10, 1999
 19. Papachristos IC, Mihos P, Gakidis I, Gourmos C, Trampaklos A. Admissions due to Spontaneous Pneumothorax and Air Pollutants’ Concentration: Do They Both Increase in Athens ?  
  8th EUROPEAN CONFERENCE ON GENERAL THORACIC SURGERY, (organized by the European Society of Thoracic Surgeons), held in London, on 1 – 3 November 2000
 20. Papachristos IC, Dantsis CJ, Tsolakis KK. Etilefrine in the Treatment of postoperative Chylothorax . 8th EUROPEAN CONFERENCE ON GENERAL THORACIC SURGERY, (organized by the European Society of Thoracic Surgeons), held in London, on 1 – 3 November 2000
 21. Παπαχρήστος ΙΧ, Κατσούλης Κ, Γκαναβίας Λ, Ναλμπάντης Α, Γκιόκας Β. Ταχέως εξελισσόμενες Παραπνευμονικές Συλλογές . 18ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 8-11 Νοε 2000
 22. Bonde PN, McManus KG, Papachristos I, McRaith A, Farnan T, Kelly B, Wilson C, McGuigan JA. Can Sputum Retention Following Lung Surgery be prevented? A Prospective, Randomised Trial of Prophylactic Minitracheostomy vs. Standard Treatment . 2001 Annual Meeting, The SOCIETY OF CARDIOTHORACIC SURGEONS OF GREAT BRITAIN AND IRELAND. Nottingham, UK, 20 - 22 March 2001
 23. Τούλιος Π, Γιαννετόπουλος Δ, Χριστόπουλος Χ, Παπαχρήστος Ι, Κουτσόπετρας Π. Πολλαπλές Θωρακικές Δισκοκήλες. Παρουσιαση Περιπτώσεως . 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Κως 17 Μαΐου 2001
 24. Μελίτας Κ, Μηλιάς Σ, Παπαχρήστος Ι, Μολυβάς Ε. Ασβεστοποιούμενος ινώδης ψευδο-όγκος Υπεζωκότα . 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Παθολογοανατομικό ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Καβάλα 24-26 Ιουν 2004
 25. Κληματσίδας Μ, Μηλιάς Σ, Παπαχρήστος Ι. Βλεννοεπιδερμικό Καρκίνωμα Πνεύμονα . Επιτοίχια ανακοίνωση. 20ό ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 18-21 Νοε 2004
 26. Κληματσίδας Μ, Παπαχρήστος Ι. Γιγαντιαία Ανευρυσματική Κύστη 8ης Πλευράς δεξιά παρασπονδυλικά . Επιτοίχια ανακοίνωση. 20ό ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 18-21 Νοε 2004
 27. Μελίτας Κ, Παπαχρήστος Ι, Μηλιάς Σ, Κατσούλης Κ, Μολυβάς Ε. Ιστοπαθολογική διάγνωση Βλεννοεπιδερμοειδούς Καρκινώματος σε υλικό βρογχικής βιοψίας . Επιτοίχια ανακοίνωση. 20ό ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 18-21 Νοε 2004
 28. Διονυσιάδης Ε, Παπαχρήστος Ι, Μολυβάς Ε, Καρυδάς Μ. Συγγενής Αδενωματώδης Διαμαρτία Πνεύμονα . Παρουσίαση περιστατικού. Επιτοίχια ανακοίνωση. 20ό ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 18-21 Νοε 2004
 29. Δαλιακόπουλος Ι. Στ., Κληματσίδας Ν.Μ., Παπαχρήστος Ι., Fritzsche D., Reiss N., Körfer R. Μονήρες Μεταστατικό Αδενοκαρκίνωμα του Στέρνου που αντιμετωπίστηκε με Ολική Στερνεκτομή και Ανακατασκευή του Θωρακικού Τοιχώματος με την χρήση patch και Μυοδερματικού Κρημνού. Επιτοίχια (poster) ανακοίνωση P46. 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων. 18:00-19:30 Ω, Θεσσαλονίκη 28 Νοε 2008
  (Μπορείτε να κατεβάσετε, ως αρχείο .pdf, το πλήρες κείμενο της Επιτοίχιας Ανακοίνωσης για το: Μονήρες Μεταστατικό Αδενοκαρκίνωμα Στέρνου - Στερνεκτομή και Ανακατασκευή Θωρακικού Τοιχώματος .
 30. Τσούσκας Ι, Φίτζιος Η, Παπαχρήστος Ι, Καλιώρας Κ, Τσντήλας Β, Κληματσίδας Μ. Μεταστατικό Καρκίνωμα Στομάχου από πρωτοπαθές καρκίνωμα πνεύμονα εκ πλακωδών κυττάρων . 23ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 4-6 Νοε 2010
 31. G Chatzoulis, I C Papachristos, G Svarnas, I Katsiadramis, K Kalioras, A Mparpagiannis, V Makrakis, D Farmakis, D Leledi, D Karapiperis. Septic Shock with tension Fecothorax due to perforation of a strangulated intrathoracic colon, as a delayed presentation of a gunshot diaphragmatic rupture . 18th Congress of Balkan Military Medical Committee, Κωνσταντινούπολη, 22-26 May 2013
 32. Κ. Τσακιρίδης, Α. Μαδέσης, Ν. Δεσιμόνας, Χ. Φορούλης, Δ. Φιλίππου, Ι.Χ. Παπαχρήστος, Ζ. Γεροντίτης, Ν. Μπαλταγιάννης, Χ. Ζήσης, Χ. Αστερίου, Β. Ζούντσας. Δύσκολες Αποφάσεις στη Θωρακοχειρουργική: Παρουσίαση Περιστατικών . ΗΜΕΡΙΔΑ: Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Τεχνικές στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου του Πνεύμονα. Υπό την αιγίδα της “Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών & Επαγγελματικών Παθήσεων”, αλλά και της “Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων”. The Met, Θεσσαλονίκη 24 Σεπ 2016

IV. Διαλέξεις, ως Προσκεκλημένος εισηγητής

εικονίδιο ομιλητή, που δίνει διάλεξη σε μεγάλο ακροατήριο
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Κακώσεις Θώρακος 

  Προσκεκλημένος Εισηγητής στην Στρογγυλή Τράπεζα «Τραύμα: Νοσοκομειακή Αντιμετώπιση»,

  18ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 8-11 Νοε 2000
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Καλοήθεις και Κακοήθεις Όγκοι Θωρακικού Τοιχώματος 

  Προσκεκλημένος Εισηγητής σε Στρογγυλή Τράπεζα: «Χειρουργικές Παθήσεις Θωρακικού Τοιχώματος»,

  19ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 7 Νοε 2002
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Ανοικτές και Ιατρογενείς Κακώσεις Θώρακος  

  Προσκεκλημένος Εισηγητής σε Στρογγυλή Τράπεζα: «Θωρακοχειρουργική πρακτική σε επείγουσα βάση»,

  20ό ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 18 Νοε 2004.
 1. Παπαχρήστος Ιω. Χ. Πνευμοθώρακας και Βαρότραυμα  

  Προσκεκλημένος Εισηγητής σε ΗΜΕΡΙΔΑ της Ελληνικής Διαδικτυακής Κοινότητας Αυτοδυτών "The ABYSS Club",

  που έλαβε χώρα στην αίθουσα “Αντώνης Τρίτσης” του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Αθήνα την 13.01.2007.

  Σχετικό δημοσίευμα στο διμηνιαίο περιοδικό “Greek Diver”, τεύχ. Απρ Μαΐ 2007, σελ. 20–22  τεκμηριώνει την συμβολή μου
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Κάπνισμα & Επιδράσεις στο Αναπνευστικό Σύστημα  

  Ωριαία Εισήγηση μέσα στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ την 23.02.2007.

  Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Λυκείου Καλαμπάκας:

  “Εξαρτησιογόνες Ουσίες” (Συντονίστρια: Μ. Καλκάνη). Θεσσαλονίκη 23 Φεβ 2007.
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Κάπνισμα & Επιδράσεις στο Αναπνευστικό Σύστημα 

  Εισήγηση στο Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Λυκείου Καλαμπάκας:

  “Εξαρτησιογόνες Ουσίες” (Συντονίστρια: Μ. Καλκάνη),

  Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Καλαμπάκας, υπό την προεδρία του Καθηγητού Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας κ. Δ. Ψαρούλη. Καλαμπάκα 27.4. 2007
 1. Ε. Ντιναπόγιας, Λ. Γκαναβίας, Κ Κατσούλης, Ι. Παπαχρήστος, Α. Καλτσάς. Ταχέως εξελισσόμενη αιμορραγική υπεζωκοτική συλλογή σε νεαρό ενήλικα

  2η Τακτική Συνεδρίαση Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών & Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος.

  Αίθουσα Ιατρικού Συλλόγου, Θεσσαλονίκη, 08 Οκτ 2007
 1. Παπαχρήστος ΙΧ. Συστήματα Αντιμετώπισης Τραύματος – τραύμα στον πόλεμο, τραύμα στην καθημερινότητα, τραύμα από τρομοκρατικές ενέργειες. Υπάρχουν δοκιμασμένα συστήματα ;  

  Προσκεκλημένος εισηγητής σε Στρογγύλη Τράπεζα της ομάδας Εργασίας Τραύματος Θώρακα.

  1ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρ/κής Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων. Θεσσαλονίκη 17 Νοε 2007.

  Μπορεί κανείς να κατεβάσει (download) εδώ το Πρόγραμμα του Συμποσίου .
 1. Παπαχρήστος Ι: Δειγματοληψία Λεμφαδένων στη Χειρ/κή του καρκίνου του πνεύμονα .

  Προσκεκλημένος εισηγητής σε Αντιπαράθεση / Debate με :

  “ Φορούλης Χ. Ριζικός Λεμφαδενικός Καθαρισμός στη χειρ/κή του καρκίνου του πνεύμονα ”

  Διακλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη 29.5.2008
 1. Παπαχρήστος Ι. Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες Λεμφαδενικής Σταδιοποίησης μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα 

  Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Στρογγυλή Τράπεζα: «Νεότερες εξελίξεις στη Θωρακοχειρουργική»,

  22ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 06 Νοε 2008
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Κάπνισμα & Επιδράσεις στον Ανθρώπινο Οργανισμό

  Ωριαία Διάλεξη στο

  7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων. Τρίκαλα 12.12.2008

  Για την διάλεξη αυτή εκδόθηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. 725/23.12.2008 υπηρεσιακό έγγραφο  του Λυκείου
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Τραύματα Θώρακος: Διάγνωση – Αντιμετώπιση 

  Μετεκπαιδευτικό Μάθημα

  στο Αμφιθέατρο του 424 ΓΣΝΕ. Θεσσαλονίκη 23 Φεβ 2009
 1. Παπαχρήστος Ι: Υποτροπή – μετάσταση μετά πνευμονικές εκτομές: στρατηγική αντιμετώπισης 

  Προσκεκλημένος εισηγητής στο

  3ο Διακλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα

  “Συνήθη προβλήματα μετά πνευμονικές εκτομές”

  της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων ΑΠΘ ακαδ. έτους 2009/10.

  Θεσσαλονίκη 05.03.2010
 1. Papachristos I. Μάθημα: ‘Pneumothorax 

  Στην ενότητα: “Pleural Diseases”

  Μετεκπαιδευτικό “Hands-On Thoracoscopic Workshop” (υπό την αιγίδα της EACTS & ΕΕΧΘΚΑ).

  Thessalonki 12.3.2010
 1. Papachristos I. Μάθημα: ‘Mesothelioma 

  Στην ενότητα: “Pleural Diseases”

  Μετεκπαιδευτικό “Hands-On Thoracoscopic Workshop” (υπό την αιγίδα της EACTS & ΕΕΧΘΚΑ).

  Thessalonki 12.3.2010
 1. Παπαχρήστος Ι: Αντιμετώπιση Πνευμοθώρακα 

  Ημερίδα “Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος” της Εταιρείας Μελέτης Πνευμονοπαθειών & Επαγγελματικών Παθήσεων Θώρακος.

  Θεσσαλονίκη 05.02.2011.

  ( Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικές Επιστολές ΕΜΠΕΠΘ 

  και να περιηγηθείτε στην αντίστοιχη υποσελίδα της ΕΜΠΕΠΘ )
 1. Τραύμα 

  μάθημα

  ΣΤ' εξαμήνου φοιτητών Ιατρικής Α.Π.Θ. στο ‘424 ΓΣΝΕ’ την 29.3.2011
 1. Όγκοι Βρόγχων - Πνεύμονος 

  μάθημα

  Ζ' εξαμήνου φοιτητών Ιατρικής Α.Π.Θ. στο ‘424 ΓΣΝΕ’ την 07.12.2011
 1. Κακώσεις Θώρακος 

  μάθημα

  Ζ' εξαμήνου φοιτητών Ιατρικής Α.Π.Θ. στο ‘424 ΓΣΝΕ’ την 23.10.2012
 1. Όγκοι Βρόγχων - Πνεύμονος 

  μάθημα

  Ζ' εξαμήνου φοιτητών Ιατρικής Α.Π.Θ. στο ‘424 ΓΣΝΕ’ την 27.11.2012
 1. Τραύμα 

  μάθημα

  ΣΤ' εξαμήνου φοιτητών Ιατρικής Α.Π.Θ. στο ‘424 ΓΣΝΕ’ την 01.4.2013
 1. Παπαχρήστος Ι. Περιορισμένες θωρακοχειρουργικές παρεμβάσεις στην Ογκολογία 

  Προσκεκλημένος Εισηγητής στη Στρογγυλή Τράπεζα: “ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ” στην Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα:

  “Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ... ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ”,

  που διοργανώθηκε από την Ογκολογική Κλινική του 424 ΓΣΝΕ & την ‘Επιστημονική Ένωση Υγειονομικών προερχομένων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων’ (υπό την αιγίδα της ‘Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος’)

  στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη 12.12.2014
 1. Παπαχρήστος Ι. Θωρακικό Τραύμα 

  Προσκεκλημένος Εισηγητής στο Μεταπτυχιακό Μάθημα:ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ”,

  που διοργανώθηκε από την Α' Ορθοπαιδική Κλ. του Α.Π.Θ., υπό την αιγίδα της ΟΤΕΜΑΘ (Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας Θράκης)

  στο Κ.Ε.Δ.Ε.Α. (Συνεδριακό Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ.), Θεσσαλονίκη 15.12.2015
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Τα Ορθά Πλαίσια της Χειρουργικής Αντιμετώπισης του μη–μικροκυτταρικού Καρκίνου του Πνεύμονα 

  Προσκεκλημένος Εισηγητής σε Στρογγυλή Τράπεζα: “Χειρουργική και Επεμβατική Αντιμετώπιση στον Καρκίνο του Πνεύμονα”.

  Συνέδριο “ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ”,

  που διοργανώθηκε από Θεαγένειο & ΑΧΕΠΑ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία & τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Μακεδονίας–Θράκης.

  ΚΕΔΕΑ (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ), Θεσσαλονίκη 29 Οκτ 2016
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Δικαίωμα στην Αλήθεια 

  Προσκεκλημένος Εισηγητής σε Διάλεξη (Δ28)

  26ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 5 Νοε 2016
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Θωρακικό Τραύμα 

  Προσκεκλημένος Εισηγητής σε Στρογγυλή Τράπεζα: “Πολεμικό Τραύμα” (ΣΤ69),

  26ο ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, Θεσσαλονίκη 5 Νοε 2016
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ.: Λοβεκτομή. Πώς πρέπει να γίνεται ? ΑΝΟΙΚΤΗ ?  

  Προσκεκλημένος εισηγητής σε Αντιπαράθεση / Debate με :

  “ Καραΐσκος Θ. Λοβεκτομή. Πώς πρέπει να γίνεται  ? ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΗ ? ”

  Στρογγυλή Τράπεζα “Αντιπαραθέσεις”.

  11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ – ΚΑΡΔΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 25 Νοε 2016
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Δικαίωμα στην Αλήθεια 

  Προσκεκλημένος Εισηγητής στην Στρογγυλή Τράπεζα “ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ”

  στην 2η Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα:

  “Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ... ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ”,

  που διοργανώθηκε από την Ογκολογική Κλινική του 424 ΓΣΝΕ & την ‘Επιστημονική Ένωση Υγειονομικών προερχομένων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων’

  στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη 17.12.2016
 1. Παπαχρήστος Ι: Γενικές Αρχές της χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου του πνεύμονα , προσκεκλημένος εισηγητής στο

  2ο Διακλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Καρδιοθωρακοχειρουργικής

  “Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα”

  της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων ΑΠΘ ακαδ. έτους 2016–17.

  Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχ. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 13.01.2017
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Δικαίωμα στην Αλήθεια 

  Προσκεκλημένος Εισηγητής στην Στρογγυλή Τράπεζα “Νεοπλασίες: ο άνθρωπος, η νόσος, η θεραπεία”

  7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη (υπό της αιγίδα της Γ' Ψυχιατρικής Κλιν. Α.Π.Θ. & Του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.)

  στο ξενοδοχείο ‘ The Met hotel ’, Θεσσαλονίκη 30.3.2017
 1. Παπαχρήστος Ι: ECMO στην Αναπνευστική Ανεπάρκεια 

  Προσκεκλημένος εισηγητής στο

  3ο Διακλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα Καρδιοθωρακοχειρουργικής

  “Εξελίξεις στην εξωσωματική οξυγόνωση και κυκλοφορική υποστήριξη (ECMO)”

  της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων ΑΠΘ ακαδ. έτους 2018–19.

  Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχ. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 01.02.2019

  Video της εισήγησης: Link της livemedia.gr
 1. Παπαχρήστος Ι.Χ. Τραύματα Θώρακος  

  Προσκεκλημένος Εισηγητής στην Στρογγυλή Τράπεζα IV, Επιστημονική ΗΜΕΡΙΔΑ “ΤΡΑΥΜΑ στον Πόλεμο και στην Ειρήνη” της Αʹ Χειρουργικής Κλινικής του 424 ΓΣΝΕ

  (υπό την αιγίδα της Ορθοπαιδικής & Τραυματολογικής Εταιρείας Μακεδονίας - Θράκης και της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας)

  “Αμφιθέατρο Υπτγου Μιχ. Γκιάλα” 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη, 16.3.2019

V. Σχολιαστής προσκεκλημένος σε Συνέδρια, Συμπόσια, Σεμινάρια & Μεταπτυχιακά Μαθήματα

εικονίδιο σχολιαστού σε Συνέδριο
 1. Στρογγυλό Τραπέζι Οισοφάγος του Barrett” . Σχολιαστές: Μ. Δουζίνας, Ι. Παπαχρήστος, Μ. Μελαχροινού, Αθ. Χέβας, Ν. Κρητικός.
  3ο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα "Αορτική & Οισοφαγική Χειρουργική" της Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Παν/μίου Πατρών, Πάτρα 05 Μαΐ 2007
 2. Διακλινικό Μετεκπαιδευτικό Συμπόσιο Δεξιά Πνευμονεκτομή . Εισηγητές: Χ. Παπακωνσταντίνου & Ι. Μπελένη. Σχολιαστές: Χ. Φορούλης, Β. Διδίλης, Δ. Φιλίππου, Ι. Παπαχρήστος.
  Αίθουσα Τελετών Παλ. Φιλοσοφ. Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 13 Νοε 2009
 3. Prof. Axel Rolle. LASERs in pulmonary parenchyma surgery . Δεσιμόνας Ν, Τιτόπουλος Φ, Παπαχρήστος Ι, Μπαρμπετάκης Ν:
  Προσκεκλημένοι Σχολιαστές σε Διακλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη 03 Φεβ 2012
 4. Μπαλταγιάννης Νικόλαος. Υβριδική Τραχεία. Πού βρισκόμαστε σήμερα ;  
  Προσκεκλημ. σχολιαστής: Παπαχρήστος Ιωάννης. Συνεδρία (12.4.2014, 08:00-10:00' Ω) της Ομάδας Εργασίας Νέων Τεχνολογιών στο
  6ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος - Καρδιάς - Αγγείων . Λάρισα 11-12 Απρ 2014.
 5. Κ. Αθανασιάδη, Γ. Ταγαράκης. Ιστορική διαδρομή – Τεχνολογικές εξελίξεις στη Θωρακοχειρουργική. Από την Ιπποκρατική χειρουργική στη ρομποτικά υποβοηθούμενη Θωρακοχειρουργική . ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χρ. Φορούλης. ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ: Δ. Φιλίππου, Π. Ζαρογουλίδης, Ι.Χ. Παπαχρήστος, Ι. Άντζελ, Κ. Τσακιρίδης.
  Διακλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα 6ο του 2015–2016 της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων ΑΠΘ. Αίθουσα Τελετών Παλ. Φιλοσοφ. Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 03 Ιουν 2016
 6. ΣυνεδρίαΘωρακικό Τοίχωμα” (17:30' — 19:00' Ω) με συντονιστές: Βασιλειάδη Β., Δροσίτη Ι, Δούντση Α. και με Ομιλητές: Σταματελόπουλο Αθ., Ζήση Χ., Τόμο Π., Δεσιμόνα Ν. Προσκεκλημ. Σχολιαστές: Γαρμπής Δ., Παπαχρήστος Ι. 
  11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών Θώρακος Καρδιας Αγγείων, ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη 26 Νοε 2016
 7. Γ. Ταγαράκης, Ε. Δεμίρη, Σ. Τσαγκαρόπουλος, Ι. Καρακασίδης. Χειρουργική του θωρακικού Τοιχώματος . ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χρ. Φορούλης. ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ: Ι. Τζιτζίκας, Π. Μακραντωνάκης, Δ. Φιλίππου, Ι.Χ. Παπαχρήστος, Α. Χέβας, Χ. Παπακωνσταντίνου.
  Διακλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα 4ο του 2016–17 της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων ΑΠΘ. Αίθουσα Τελετών Παλ. Φιλοσοφ. Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 03 Μαρ 2017
 8. Συνεδρία “Νοσηλευτικές προκλήσεις στη φροντίδα ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα” (19.3.2017, 09:00' — 11:30' Ω) με συντονίστριες: Χ. Δημόνη, Α. Αγαπίδου.
  Ο. Κωφίδου :  Ο ασθενής και οι οικείοι του μπροστά στη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα: καθοδηγώντας τους ασθενείς σε ένα ταξίδι αβεβαιότητας. 
  Προσκεκλημ. Σχολιαστής: Ι.Χ. Παπαχρήστος 
  Διημερίδα  Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Τεχνικές για τον Καρκίνο του Πνεύμονα 
  Ομάδα Διάγνωσης και Θεραπείας του Καρκίνου του πνεύμονα. Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη, 19 Μαρ 2017
 9. Κλέοντας Αθ. Up to date: Η θέση της Χειρουργικής στον NSCLC με προσβολή των ομόπλευρων μεσοθωρακικών λεμφαδένων. Προσκεσκλημένοι ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ: Ι.Χ. Παπαχρήστος  , Ι. Άντζελ, Σ. Μπάκα.

  12η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων με Επιστημονικό Πρόγραμμα:

  NSCLC: N2 Νόσος και λεμφαδενικός καθαρισμός του μεσοθωρακίου

  Αμφιθέατρο Βεργίνα Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου, Θεσσαλονίκη, 22 Σεπ 2017
 10. Α. Δούντσης, Θ. Καραΐσκος, Χ. Φορούλης, Ν. Δεσιμόνας. Α. Αντωνίου, Α. Κλέωντας. Επιπλοκές στη θωρακοχειρουργική: πρόληψη & αντιμετώπιση . ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αν. Καθηγ. Χρ. Φορούλης. ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ: Κ. Αθανασιάδη, Ι.Χ. Παπαχρήστος, Δ. Φιλίππου, Χ. Παπακωνσταντίνου.
  Διακλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα 2ο του 2017–18 της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων ΑΠΘ. Αίθουσα Τελετών Παλ. Φιλοσοφ. Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 12 Ιαν 2018
 11. Άρσος Γ, Φιλίππου Γ, Ηλιάδης Κ, Τσαγκαρόπουλος Σ. Εξελίξεις στην Θωρακοχειρουργική . ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Χρ. Φορούλης. ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ: Θ. Κοντακιώτης, Ι. Αντζελ, Α. Βαγιωνάς, Ι.Χ. Παπαχρήστος, Δ. Φιλίππου, Χ. Παπακωνσταντίνου.
  Διακλινικό Μετεκπαιδευτικό Μάθημα 6ο του 2017–18 της Χειρουργικής Κλινικής Θώρακος, Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων ΑΠΘ. Αίθουσα Τελετών Παλ. Φιλοσοφ. Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 01 Ιουν 2018.
  Διατίθεται και video του σχολιασμού
 12. Μεσοθηλίωμα του Υπεζωκότα: Κριτική παρουσίαση άρθρων. 14η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Χειρουργικής Θώρακος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος – Καρδιάς – Αγγείων.

  Προσκεσκλημένοι ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ: Ι. Άντζελ, Δ. Φιλίππου, Α. Κλέοντας, Ι.Χ. Παπαχρήστος  , Α. Βαγιωνάς, Ν. Δεσιμόνας.

  ΚΕ.Δ.Ε.Α. (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων) Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 21 Σεπ 2018

VI. Πρόεδρος σε Επιστημονικές Συνεδριάσεις

εικονίδιο Προέδρου επιστημονικής συνεδρίασης
 1. Session VI. “Surgeon vs. Oncologist: Lung Cancer and single extrathoracic metastasis – Is there evidence for surgery?” Chairmen: R. Berrisford (Exeter), I. Papachristos (Thessaloniki). The 2nd Spring Meeting of the ESTS, Athens, 2 Apr 2005.
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα του 2nd ESTS Spring Meeting 
 2. Ελεύθερες Ανακοινώσεις 15:30 – 17:00' Ω. Προεδρείο: Τ. Νταχάμπρε, Ι. Παπαχρήστος, Δ. Φιλίππου. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων. Θεσσαλονίκη 10 Νοε 2006
  Διατίθεται προς download το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 
 3. Ελεύθερες Ανακοινώσεις θωρακοχειρουργικής 08:30 – 09:30' Ω. Προεδρείο: Μ. Δουζίνας, Πλοίαρχος (ΥΙ), Ι. Παπαχρήστος, Αρχίατρος. 21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 26 Νοε 2006
  Διατίθεται προς download το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 
 4. Ελεύθερες Ανακοινώσεις Θωρακοχειρουργικής & Νευροχειρουργικής 09:00 – 09:30' Ω. Προεδρείο: Δ. Γιαννετόπουλος, Αρχίατρος, Ι. Παπαχρήστος, Αρχίατρος. 22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 6 Νοε 2008
  Διατίθεται προς download το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου 
 5. Ελεύθερες Ανακοινώσεις 09:00 – 10:00' Ω. Προεδρείο: Σκόττης Ι, Παπαχρήστος Ι. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων. Θεσσαλονίκη 28 Νοε 2008
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα του Συνεδρίου 
 6. Ελεύθερες Ανακοινώσεις Θωρακοχειρουργικής. Προεδρείο: Π. Δροσινόπουλος, Υποστράτηγος (ε.α.), Ι. Παπαχρήστος, Αρχίατρος. 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 19 Οκτ 2012.
  Διατίθεται προς download το: Τελικό Πρόγραμμα του 24ου ΙΣΕΔ . Υπάρχει επιπρόσθετα και Φωτογραφία διαθέσιμη με τους Προεδρεύοντες της Συνεδρίας αυτής
 7. Στρογγυλό Τραπέζι “Μείζονες Επιπλοκές μετά από θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις” 08:30 – 09:55' Ω. Προεδρείο: Λιούλιας Α, Σιαφάκας Κ, Παπαχρήστος Ι. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργών Θώρακος ‑ Καρδίας ‑ Αγγείων και 1st World Meeting of the Hellenic Cardiothoracic Diaspora. Αθήνα 21 Νοε 2014
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα του Συνεδρίου 
 8. Διάλεξη “Θωρακοσκοπική Θυμεκτομή” 16:00 - 16:30' Ω. Προεδρείο: Ι. Παπαχρήστος, Γενικός Αρχίατρος. 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 29 Νοε 2014.
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα και σχετική Επιστολή .
 9. Στρογγυλό Τραπέζι “Modern techniques in NSCLC ‑ Surgical management” 16:30 - 18:45' Ω. Προεδρείο: Δ. Φιλίππου, Ι. Παπαχρήστος, Χ. Φορούλης. 2ο Συμπόσιο “Lung Cancer: from diagnosis to treatment”, ξενοδοχείο The Met, Θεσσαλονίκη 14 Νοε 2015.
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα και σχετική Επιστολή .
 10. Στρογγυλό Τραπέζι “Χειρουργική Προσέγγιση στο Μεσοθηλίωμα Υπεζωκότα” 13:00 - 14:30' Ω. Προεδρείο: Χρ. Φορούλης, Κ. Τσακιρίδης, Ι.Χ. Παπαχρήστος. “1η Διεθνής Ημερίδα για το Μεσοθηλίωμα”. Αμφιθέατρο Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 22 Οκτ 2016.
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα .
 11. Χειρουργική Αντιμετώπιση Καρκίνου του Πνεύμονα” 17:40 - 21:00' Ω. Προεδρείο: Ι. Άντζελ, Ζ. Διαμαντής, Γ. Καρκάνης, Φ.–Π. Κοκκίνης, Ι.Χ. Παπαχρήστος, Ι. Σαπαρδάνης, Δ. Χλωρός.
  Ημερίδα “ Νεότερες Εξελίξεις στον Καρκίνο του Πνεύμονα ”,
  διοργανωθείσα από την Παθολογική Κλινική του Γ.Ν. Κατερίνης, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου και του Δήμου Κατερίνη, με συμμετοχή της Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ. (Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ).
  Συνεδριακό Κέντρο Εκάβη, Κατερίνη, 29 Σεπ 2018
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα Συνεδρίου 
 12. Στρογγυλό Τραπέζι “Το Υγειονομικό στην Εφεδρεία”. Προεδρείο: Ι. Παπαχρήστος, Γενικός Αρχίατρος, Φ. Κωσταράς, Έφ. Τχης, Δ. Σταύρακας, Έφ. Ανθλγός 27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 20 Οκτ 2018.
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα του 27ου ΙΣΕΔ .
 13. Ανακοινώσεις Θωρακοχειρουργικής – Καρδιοχειρουργικής. Προεδρείο: Π. Δροσινόπουλος, Υποστράτηγος (ε.α.), Ι. Παπαχρήστος, Γενικός Αρχίατρος. 27ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 20 Οκτ 2018.
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα του 27ου ΙΣΕΔ .
 14. Συνεδρία “Αντιμετώπιση Επιπλοκών Χειρουργικής Πνευμόνων” 17:00 – 19:00' Ω στην αίθουσα Ασκληπιός. Προεδρείο: Μπαλταγιάννης Ν, Παπαχρήστος Ι.
  Πολυσυλλεκτική Εκδήλωση “ The Athens Crossroad  :
  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος ‑ Καρδίας ‑ Αγγείων, 2018 ISMICS Workshop (International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery), 14th Annual Meeting Euro-Asian Bridge, 2nd World Meeting of the Hellenic Cardiothoracic Diaspora και 12η Ημερίδα Πανελληνίου Συλλόγου Ειδικών Εξωσωματικής Κικλοφορίας.
  Ζάππειο, Αθήνα 9 Νοε 2018
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα του Συνεδρίου 

VII. Συμμετοχή σε Επιτροπές Συνεδρίων (Επιστημονικές ή Οργανωτικές)

εικονίδιο Επιτροπής
 1. Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Πανελλήνιου & 1ου Βαλκανικού Συνεδρίου Χειρουργικής Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων, Κως, 05–08 Σεπ 2003
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα Συνεδρίου με Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής του 
 2. Οργανωτική Επιτροπή του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων, Θεσσαλονίκη 28–30 Νοε 2008
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα Συνεδρίου με Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής του 
 3. Επιστημονική Επιτροπή του 24ου Ιατρικoύ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18–20 Οκτ 2012
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα Συνεδρίου με Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής του 
 4. Επιστημονική Επιτροπή του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων,Θεσσαλονίκη 23–24 Νοε 2012
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα Συνεδρίου με Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής του 
 5. Συμβουλευτική Επιτροπή του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργών Θώρακος ‑ Καρδίας ‑ Αγγείων και 1st World Meeting of the Hellenic Cardiothoracic Diaspora. Αθήνα 20 ‑ 22 Νοε 2014
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα Συνεδρίου με Μέλη Επιστημονικής Επιτροπής του 
 6. Επιστημονική Επιτροπή του 25ου Ιατρικoύ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 27–29 Νοε 2014
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα Συνεδρίου και σχετική Επιστολή 
 7. Επιστημονική Επιτροπή του 26ου Ιατρικoύ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 03–05 Νοε 2016
  Διατίθεται προς download σχετική Επιστολή μαζί με το Πρόγραμμα του Συνεδρίου 
 8. Οργανωτική Επιτροπή του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων, Θεσσαλονίκη 24–26 Νοε 2016
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα Συνεδρίου με Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής του 
 9. Επιστημονική Επιτροπή Ημερίδας “ Νεότερες Εξελίξεις στον Καρκίνο του Πνεύμονα ”,
  διοργανωθείσας από την Παθολογική Κλινική του Γ.Ν. Κατερίνης, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου και του Δήμου Κατερίνη, με συμμετοχή της Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ. (Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ).
  Συνεδριακό Κέντρο Εκάβη, Κατερίνη, 29 Σεπ 2018
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα Συνεδρίου 
 10. Επιστημονική Επιτροπή του 27ου Ιατρικoύ Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18–20 Οκτ 2018
  Διατίθεται προς download το Πρόγραμμα του Συνεδρίου 
 11. Τοπική Οργανωτική Επιτροπή της πολυσυλλεκτικής Εκδήλωσης “ The Athens Crossroad  :
  12ου Πανελληνίου Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος ‑ Καρδίας ‑ Αγγείων, 2018 ISMICS Workshop (International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery), 14th Annual Meeting Euro-Asian Bridge, 2nd World Meeting of the Hellenic Cardiothoracic Diaspora και 12ης Ημερίδας Πανελληνίου Συλλόγου Ειδικών Εξωσωματικής Κικλοφορίας.
  Ζάππειο, Αθήνα 8–10 Νοε 2018
  Διατίθεται προς download το: Πρόγραμμα του Συνεδρίου 

VIII. Κριτής εργασιών, που υποβλήθηκαν σε Επιστημονικά Συνέδρια

εικονίδιο κρίσεως επιστημονικών εργασιών
 1. Abstracts' Reviewer: The 16th European Conference on General Thoracic Surgery, organized by ESTS in Bologna, Italy, 8–11 Jun 2008 ( external link )
 2. Abstracts' Reviewer: The 17th European Conference on General Thoracic Surgery, organized by ESTS in Krakow, Poland, 31 May–3 Jun 2009 ( external link )
 3. Abstracts' Reviewer: The 18th European Conference on General Thoracic Surgery, organized by ESTS in Valladolid, Spain, 30 May–2 Jun 2010 ( external link )
 4. Κριτής εργασιών που υποβλήθηκαν στο 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 27–29 Νοε 2014
  Διατίθεται προς download: η σχετική Επιστολή της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου 

🇬🇷 Μενού ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ σελίδων ιστότοπου :

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

Ευχαριστώ που επισκεφθήκατε αυτόν εδώ τον επιστημονικό μου ιστότοπο ( ιατρικό / θωρακοχειρουργικό ).

Το κύριο Μενού είναι οριζόντιο και βρίσκεται επάνω–κεντρικά. Μπορείτε να αποκαλύψετε ένα επιπρόσθετο, βοηθητικό Μενού για Όλες τις Ελληνικές σελίδες του ιστότοπου, πατώντας το σύμβολο ΣΥΝ  τέρμα επάνω–δεξιά.

Ίσως θέλετε να δείτε τον Συγγραφικό ιστότοπο – βιβλία μου

Μπορείτε να μού στείλετε email συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας