Λειομύωμα Οισοφάγου
Φωτογρ 1-5: Λειομύωμα Οισοφάγου 3,1 x 2,6 x 2,5 cm σε 23-χρονο καπνιστή.

Φωτογρ 6-8: Λειομύωμα Οισοφάγου 5,5 x 3 x 2,5 cm σε 42-χρονο καπνιστή
oesophagleiomyoma1.jpg

1.ΚΙΤΡΙΝΑ: Λειομύωμα (όγκος). ΠΡΑΣΙΝΑ: οισοφάγος, περιβρογχισμένος. ΜΠΛΕ: περικάρδιο. ΛΕΥΚΑ: διάφραγμα

oesophagleiomyoma2.jpg

2.Χειρουργικό παρασκεύασμα (εκταμέν Λειομύωμα)

oesophagleiomyoma3.jpg

3.Προεγχειρητική απεικόνιση: οβελιαία

oesophagleiomyoma4.jpg

4.Προεγχειρητική απεικόνιση: στεφανιαία

oesophagleiomyoma5.jpg

5.Προεγχειρητική απεικόνιση: αξονική

oesophagleiomyoma6.jpg

6.ΠΡΑΣΙΝΑ: λειομύωμα. ΜΠΛΕ: άζυγος φλέβα (δεξιά θωρακοτομή)

oesophagleiomyoma8.jpg

8.Προεγχειρητική απεικόνιση (αξονικό επίπεδο, CT)