Ρήξη Δεξιού Ημιδιαφράγματος
Τραυματική Ρήξη Δεξιού Ημιδιαφράγματος σε 23-χρονο μη-καπνιστή, η οποία είχε παραμείνει αδιάγνωστη κατά την διάρκεια Επείγουσας Λαπαροτομίας αλλαχού (όπως και η συνυπάρχουσα Σχάση Ήπατος!)
righthemidiaphr1.jpg

ΠΡΑΣΙΝΑ: ραγέν ΔΕ ημιδιάφραγμα. ΓΑΛΑΖΙΑ: σχάση ήπατος

righthemidiaphr3.jpg

ΠΡΑΣΙΝΑ: ρήξη ΔΕ ημιδιαφράγματος

righthemidiaphr4.jpg

Αποκατάσταση με συρραφή (τελικο-τελική, pledgetted, σε 2 στρώματα)

righthemidiaphr5.jpg

Προεγχ/κή Ακτ/φία θώρακος: εκσεσημασμένη Ανύψωση ΔΕ ημιδιαφράγματος

righthemidiaphr6.jpg

Πρώιμη μτχ/κή ακτ/φία