Φωτογραφία του Ιωάννη Χ. Παπαχρήστου
Ιατρόσημο - ράβδος Ασκληπιού

Κλινικό Έργο :

Το κλινικό μου έργο συνίστατο στην προγενέστερη παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών, τις οποίες ΔΕΝ παρέχω πλέον μετά από την αποστρατεία μου :

  • Χειρουργικές Εκτομές ΟΓΚΩΝ:
    • Καρκίνος Πνεύμονος & λοιποί Όγκοι (καλοήθεις & κακοήθεις) αυτού, όταν υπάρχει ένδειξη θεραπευτικής εκτομής
    • Όγκοι Οισοφάγου
    • Όγκοι Μεσοθωρακίου
    • Όγκοι Θωρακικού Τοιχώματος
    • Πνευμονικές “β/παθείς εστίες” (secondary deposits) καρκινωμάτων από Άλλη α/παθή εντόπιση, όταν ενδείκνυται Εκτομή τους
  • Θεραπευτικές Επεμβάσεις για ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
    • Κακώσεις θώρακος
    • Αυτόματος Πνευμοθώρακας για τον οποίον υπάρχει ένδειξη χειρ/κής θεραπείας
    • Οισοφάγου παθήσεις:
      • Αχαλασία
      • Γαστρο - Οισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠΝ, GORD, GERD, 'Reflux') / Διαφραγματοκήλη
    • Κύστεις Πνεύμονος / Περικαρδιακές
    • Διαμαρτίες διάπλασης Θωρακικού Τοιχώματος:
      • Σκαφοειδής Θώρακας (Pectus Excavatum)
      • Τροπιδοειδής Θώρακας (Pectus Carinatum)
    • Περικαρδιο - Υπεζωκοτο - Στομία (κοινώς 'Περικαρδιακό Παράθυρο')
  • Διαγνωστικές Επεμβάσεις
    • Ερευνητική θωρακοτομή (Exploratory thoracotomy)
    • Βιοψία ("ανοικτά" ή "VATS" - θωρακοσκοπικά):
      • Πνεύμονος
      • Υπεζωκότα
      • Λεμφαδένων Μεσοθωρακίου (ή "Μεσαυλίου", mediastinal lymph nodes)
  • Αντιμετώπιση "Συντηρητική":
    • Παροχέτευση ημιθωρακίου (πχ για Πνευμοθώρακα ή για Υπεζωκοτική Συλλογή)
    • Παροχέτευση ημιθωρακίου & Χημική Πλευροδεσία
    • Παροχέτευση ημιθωρακίου & Ινωδόλυση (Εμπύημα σε αρχική φάση)
surgical scalpel

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

🇬🇷 Μενού ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ σελίδων ιστότοπου :

Παρακαλώ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ την ιστοσελίδα με:

Ευχαριστώ που επισκεφθήκατε αυτόν εδώ τον επιστημονικό μου ιστότοπο ( ιατρικό / θωρακοχειρουργικό ).

Το κύριο Μενού είναι οριζόντιο και βρίσκεται επάνω–κεντρικά. Μπορείτε να αποκαλύψετε ένα επιπρόσθετο, βοηθητικό Μενού για Όλες τις Ελληνικές σελίδες του ιστότοπου, πατώντας το σύμβολο ΣΥΝ  τέρμα επάνω–δεξιά.

Ίσως θέλετε να δείτε τον Συγγραφικό ιστότοπο – βιβλία μου

Μπορείτε να μού στείλετε email συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας