Καρκίνος Πνεύμονος
NSCLC (Non-Small Cell Lung Cancer)
mucoepiderm_in.jpg

ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη: Βλεννοεπιδερμοειδές Καρκίνωμα (ΑΚΛ). ΓΑΛΑΖΙΑ: κλάδοι Πνευμ. Αρτ.

mucoepiderm_ca.jpg

ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη: Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα. ΠΡΑΣΙΝΑ: βρογχικό κολόβωμα

nsclc_ca.jpg

Προεγχειρ/κή CT αδενοκαρκινώματος

adenoca_in.jpg

Παρασκεύασμα ανώτ. Διλοβεκτομής: In vitro Διατομή, για ανάδειξη υφής. Ανθρακωτική όψη λόγω Αιθάλωσης από καπνό τσιγάρων

lung_adenoca_transect.jpg

ΔΙΑΤΟΜΗ χειρ/κού παρασκ. αδενοκαρκινώματος in vitro: Νέκρωση στο κέντρο