Καρκίνος Πνεύμονος

Παρασκεύασμα ανώτ. Διλοβεκτομής: In vitro Διατομή, για ανάδειξη υφής. Ανθρακωτική όψη λόγω Αιθάλωσης από καπνό τσιγάρων

Παρασκεύασμα ανώτ. Διλοβεκτομής: In vitro Διατομή, για ανάδειξη υφής. Ανθρακωτική όψη λόγω Αιθάλωσης από καπνό τσιγάρων