Καρκίνος Πνεύμονος

ΔΙΑΤΟΜΗ χειρ/κού παρασκ. αδενοκαρκινώματος in vitro: Νέκρωση στο κέντρο

ΔΙΑΤΟΜΗ χειρ/κού παρασκ. αδενοκαρκινώματος in vitro: Νέκρωση στο κέντρο