Καρκίνος Πνεύμονος

ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη: Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα. ΠΡΑΣΙΝΑ: βρογχικό κολόβωμα

ΚΙΤΡΙΝΑ βέλη: Βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα. ΠΡΑΣΙΝΑ: βρογχικό κολόβωμα