Μυοϊνοβλ. Σάρκωμα Θωρακ. Τοιχώματος - VATS

11. Διεγχ.φωτ. της "επί υγιούς" ριζικής εξαίρεσης του Όγκου (Εκτομής Θωρακ. Τοχώματος)

11. Διεγχ.φωτ. της