Μυοϊνοβλ. Σάρκωμα Θωρακ. Τοιχώματος - VATS

9. Προεγχ. MRI (αξονική τομή· γαλάζια βέλη: σχέση Όγκου με 3η πλευρά)

9. Προεγχ. MRI (αξονική τομή· γαλάζια βέλη: σχέση Όγκου με 3η πλευρά)