Μυοϊνοβλ. Σάρκωμα Θωρακ. Τοιχώματος - VATS

8. Προεγχειρητική MRI (οβελαία τομή)

8. Προεγχειρητική MRI (οβελαία τομή)