Μυοϊνοβλ. Σάρκωμα Θωρακ. Τοιχώματος - VATS

7. Προεγχ. MRI (οβελιαία τομή· γαλάζια βέλη: σχέση Όγκου με 3η πλευρά)

7. Προεγχ. MRI (οβελιαία τομή· γαλάζια βέλη: σχέση Όγκου με 3η πλευρά)