Μυοϊνοβλ. Σάρκωμα Θωρακ. Τοιχώματος - VATS

6. Προεγχ. MRI (στεφανιαία τομή· γαλάζια βέλη: σχέση Όγκου με 3η πλευρά)

6. Προεγχ. MRI (στεφανιαία τομή· γαλάζια βέλη: σχέση Όγκου με 3η πλευρά)