Μυοϊνοβλ. Σάρκωμα Θωρακ. Τοιχώματος - VATS

5. Προεγχειρητική CT

5. Προεγχειρητική CT