Μυοϊνοβλ. Σάρκωμα Θωρακ. Τοιχώματος - VATS

4. Προεγχ. CT (γαλάζια βέλη: σχέση Όγκου με 3η πλευρά)

4. Προεγχ. CT (γαλάζια βέλη: σχέση Όγκου με 3η πλευρά)