Μυοϊνοβλ. Σάρκωμα Θωρακ. Τοιχώματος - VATS

3. Η προ 14 μηνών ακτ/φία (του τότε 20-χρονου ασθ.) ήταν Κατά Φύση

3. Η προ 14 μηνών ακτ/φία (του τότε 20-χρονου ασθ.) ήταν Κατά Φύση