Μυοϊνοβλ. Σάρκωμα Θωρακ. Τοιχώματος - VATS

2. Προεγχειρητ. ακτ/φία P Εισαγωγής ασθενούς

2. Προεγχειρητ. ακτ/φία P Εισαγωγής ασθενούς