Πνευμονική LAM (Λεμφαγγειο- λειομυωμάτωση)

2. CT: πολυάριθμ. αερ. Κύστεις, Πνευμοθώρακας ΑΡ & Υποδόριο Εμφύσημα. 25 χρ ♀

2. CT: πολυάριθμ. αερ. Κύστεις, Πνευμοθώρακας ΑΡ & Υποδόριο Εμφύσημα. 25 χρ ♀