Πνευμονική LAM (Λεμφαγγειο- λειομυωμάτωση)

1. CT: πολυάριθμες αερ. Κύστεις (ΚΙΤΡ. βέλη) & Πνευμοθώρακας ΑΡ (ΜΠΛΕ). 25 χρ ♀

1. CT: πολυάριθμες αερ. Κύστεις (ΚΙΤΡ. βέλη) & Πνευμοθώρακας ΑΡ (ΜΠΛΕ). 25 χρ ♀