Πνευμονική LAM (Λεμφαγγειο- λειομυωμάτωση)

8. Διεγχειρητ. φωτ: πολυάριθμες αερ. Κύστεις (ΚΙΤΡ.) 55 χρ ♀

8. Διεγχειρητ. φωτ: πολυάριθμες αερ. Κύστεις (ΚΙΤΡ.) 55 χρ ♀