Πνευμονική LAM (Λεμφαγγειο- λειομυωμάτωση)

6. CT: πολυάριθμες Ευμεγέθεις αερ. Κύστεις σε 55 χρ. ♀

6. CT: πολυάριθμες Ευμεγέθεις αερ. Κύστεις σε 55 χρ. ♀