Πνευμονική LAM (Λεμφαγγειο- λειομυωμάτωση)

4. CT: πολυάριθμες Ευμεγέθεις αερ. Κύστεις σε 55 χρ. ♀

4. CT: πολυάριθμες Ευμεγέθεις αερ. Κύστεις σε 55 χρ. ♀